Privacybeleid en Disclaimer

Inleiding

Het privacy statement van ZorgDNA B.V. en gerelateerde merken verschaft informatie over persoonsgegevens die we verwerken.

Wij vinden het belangrijk om u duidelijkheid te verstrekken over het doel waarvoor wij persoonsgegevens verzamelen, hoe wij deze gebruiken, beschermen en de rechten die u heeft inzake uw persoonsgegevens. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren. Dit Privacy Statement kan van tijd tot tijd wijzigen. Wij publiceren te allen tijde de laatste versie op onze website.

Vragen?

Indien u na het lezen van ons Privacy Statement vragen heeft over de inhoud of uitvoering of indien u hierover klachten heeft, dan kunt u ons bereiken op:

ZorgDNA

Computerweg 22
3542 DR UTRECHT

Telefoon: 030 820 03 63
E-mail: info@zorgdna.nl

Btw-identificatienummer: NL822026405B01
KVK nummer: 37161834

Wij zullen u vervolgens op korte termijn benaderen.

Recht op inzage, correctie of verwijdering

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of indien u wilt weten welke gegevens wij van u hebben geregistreerd, of voor welk doel wij deze gebruiken, dan heeft u (wettelijk) recht op inzage in uw gegevens.

Daarnaast, of in verband met de inzage, kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan te passen of te verwijderen.

U kunt tevens bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marktonderzoek en verkoopactiviteiten. Indien u geen prijs (meer) stelt op e-mails of andere correspondentie van commerciële aard dan kunt u uzelf afmelden via de bovenstaand e-mailadres. Ook kunt u ons een bericht sturen op het bovengenoemde postadres.

Hoe gebruiken wij gegevens?

Wanneer organisaties zich aanmelden voor onze dienst(en), of wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, ontvangen we persoonsgegevens. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren of uw vraag te kunnen beantwoorden. Deze gegevens kunnen bewaard worden. Het beschermen van uw privacy is ingebed in onze ‘DNA’ en we gebruiken hiervoor een combinatie van methoden die voldoen aan de industrienorm. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van ZorgDNA B.V. of die van een vertrouwde hosting partij. Deze servers zijn gestationeerd in Nederland.

Doeleinden

Wanneer organisaties zich aanmelden voor onze dienst(en), of wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, ontvangen we persoonsgegevens. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren of uw vraag te kunnen beantwoorden. Deze gegevens kunnen bewaard worden. Het beschermen van uw privacy is ingebed in onze ‘DNA’ en we gebruiken hiervoor een combinatie van methoden die voldoen aan de industrienorm. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van ZorgDNA B.V. of die van een vertrouwde hosting partij. Deze servers zijn gestationeerd in Nederland.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

 

Persoonsgegevens vanwege nieuwsbrieven

Indien u geïnteresseerd bent in onze producten en diensten kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. U kunt zich via onze website(s), e-mail of middels speciale registratieformulieren opgeven. De registratie geeft uw toestemming om u bijvoorbeeld een nieuwsbrief te mogen sturen.

Na aanmelding wordt u geregistreerd als abonnee. Onderaan elke nieuwsbrief treft u een link aan waarmee u zich eenvoudig kunt uitschrijven. Indien u zich uitschrijft voor verdere ontvangst van de nieuwsbrief worden uw persoonsgegevens verwijderd uit onze registratie.

Persoonsgegevens vanwege onderzoek en advies

Met al onze klanten sluiten wij een verwerkersovereenkomst die aan alle eisen uit de AVG voldoet. De verwerkersovereenkomst bevat een nadere omschrijving van de uitgewisselde data.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens slechts zolang als nodig is. Dit hangt af van de reden waarom ze zijn verzameld, en of we een permanente wettelijke basis hebben om dit te doen (bijvoorbeeld voor uitvoering van een contract, voor levering van een door u gevraagde dienst of voor onze gerechtvaardigde belangen). Als we geen reden of wettelijke verplichting meer hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, zullen we deze verwijderen of opslaan op een manier zodat u hiermee niet meer kunt worden geïdentificeerd.

We hanteren verschillende bewaarregels voor verschillende soorten persoonsgegevens, waarbij we rekening houden met: Het doel van het verzamelen van de persoonsgegevens; Hoelang het zal duren om dat doel te bereiken; en Een specifieke reden of dringende wettelijke verplichting om de persoonsgegevens voor een bepaalde tijd te bewaren.

Disclamer

 

Algemeen

Onderstaand is van toepassing op de website www.zorgdna.nl en www.qdna.nl. QDNA is een onderdeel van het bedrijf ZorgDNA. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de AVG stelt.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op de website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wij spannen ons in om de informatie op de website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. ZorgDNA aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies, zoals beschreven binnen de cookie instellingen die u bovenaan de pagina terug vindt.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij ZorgDNA of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door ZorgDNA.

Call Now Button