Over QDNA

Wie wij zijn

QDNA is de realtime meet specialist van ZorgDNA, specifiek ontwikkeld voor de gezondheidszorg en het publieke domein. Als onafhankelijk specialist anticiperen wij op alle vragen die binnen uw organisatie leven. Dit doet QDNA door gebruik te maken van de nieuwste technieken, die het mogelijk maken om realtime te meten wát u wilt en waar u maar wilt.

Door de combinatie van uw vragen, onze kennis van het veld, ervaring in onderzoek en techniek maakt ons team van specialisten de juiste vragenlijst voor de juiste doelgroep, op het juiste moment. QDNA ontzorgt, innoveert en levert de beste service. Wij maken meten weer relevant.

STRATEGIE

Bereik de juiste uitkomsten door de juiste vragen te stellen.

Uw doelstelling bepaalt de strategie. QDNA ontzorgt door de gehele ‘Questions for Quality’ strategie te verzorgen. Van de doelgroep tot de juiste vragen, van advies tot uitvoering. Wij zijn de flexibele schil van uw kwaliteit- en ICT-afdeling. De mogelijkheden zijn oneindig.

Het erfelijk materiaal van de mens is opgebouwd uit Desoxyribo Nucleic Acid, kortweg DNA. De combinatie van DNA, omgeving en ontwikkeling maakt elke mens uniek. Ook uw organisatie heeft een ‘eigen DNA’, omgeving en ontwikkeling: uw medewerkers, klanten en leveranciers maken uw bedrijf uniek.

Bestaande methodes passen vaak net niet bij uw visie en strategie om verbeteringen te realiseren. Dat vraagt om een aanpak op maat. QDNA kan hier invulling aan geven.

Of het nu gaat om het meten en verbeteren van ervaringen van cliënten met de geleverde zorg, het meer betrekken van en luisteren naar vrijwilligers of medewerkers, uitkomstmetingen breed in te zetten voor kwaliteitsverbetering of een leuke quiz of prijsvraag om uw waardering uit te spreken voor de inzet, het is mogelijk. U bepaalt. Eenvoudig, veilig en gebaseerd op de nieuwste sofware.

PLATFORM

QDNA is een platform speciaal ontwikkeld voor u. QDNA biedt een helder en actueel inzicht in de kwaliteit door het meten van de ervaring en beleving van uw cliënten, medewerkers maar ook door het meten van zorginhoudelijke kwaliteit. Wij laten zien waar verbeteringen mogelijk zijn, zodat iedere partij relevante keuzes kan maken die leiden tot betere kwaliteit van zorg- en dienstverlening, betere gezondheid en reductie van de kosten.

QDNA is een multifunctionele applicatie waarmee u zelf kunt onderzoeken, meten, analyseren en luisteren naar de meningen van uw cliënten, medewerkers of externe stakeholders. Dit alles door middel van interactieve onderzoeken in uw eigen huisstijl. Allemaal met als doel het leveren van transparantie en het verhogen van uw resultaten.

VOOR ELKE KWALITEITSVRAAG EEN OPLOSSING

Vragen

Vragen

Welke vragen leven er in uw organisatie op het gebied van kwaliteitsverbetering en welke input heeft u van uw cliënten nodig om daadwerkelijk verbetering te kunnen realiseren? Met een basisset aan vragen kan u tot op team of medewerker benchmarken. Teams kunnen zelf vragen toevoegen of eigen vragenlijsten aanmaken.

QDNA App

QDNA APP

Via de QDNA app worden uw vragen vertaald naar uw cliënten, door het ontwikkelen van aanbieden van vragenlijsten op maat. Hierdoor krijgt u de input die u nodig heeft om uw kwaliteit van zorg- en dienstverlening te verbeteren. De QDNA app is een gebruiksvriendelijke applicatie die overal inzetbaar is voor onderzoek en klantervaring, op elk moment, online / offline, via smartphone, tablet of vaste zuil binnen uw organisatie. U bepaalt.

Dashboard

Dashboard

Via het overzichtelijke QDNA dashboard kunt u realtime en per locatie de feedback van uw cliënten zien en bijsturen waar nodig. Met een muisklik heeft u continu alle resultaten van het lopende onderzoek in één overzicht en kunt u aan de slag.

2. Nieuwe ontwikkelingen - vragenlijst

Call Now Button